Kalender
   Nyheder
   Erhvervslivet
   Foreninger
   Institutioner
   Seværdigheder
   Borgerforeningen
   Om byen
   Ret visitkort

Voer Kirke


Voergaardsvej 33
Voer
9330 Dronninglund

Telefon: 9886 7014
www.voer-agersted.dk
KBCH@KM.DK

Voer Kirkes administration
sognepræst
Kathrine Buus Christensen
9886 7014

kirkesanger
Bodil Olesen
9885 4149

organist
Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 20676673
mail: organistslp@gmail.com


kirkegårdsadministration
Graver Susanne Andersen
2025 4725
voer.kirke@mail.dk

Gravermedhjælper
Jane Hejler

Menighedsrådet ved Voer Kirke
formand
Kirsten Sejlund Jensen
9886 1238
Kirsten.Sejlund@privat.dk

kasserer og næstformand
Bente Christensen
98867370
kirkedal37@gmail.com

sekretær
Maria Nielsen

bygningskyndig
Peter Kristensen
98867339

kirkeværge
Charlotte Jensen
61755750

Menigt medlem
Knud Kæhlershøj
23671367

Produceret af Qitron