Kalender
   Nyheder
   Erhvervslivet
   Foreninger
   Institutioner
   Seværdigheder
   Borgerforeningen
   Om byen
   Ret visitkort

Voer Kirke


Voergaardsvej 33
Voer
9330 Dronninglund

Telefon: 9886 7014
www.voer-agersted.dk
KBCH@KM.DK

Voer Kirkes administration
sognepræst
Kathrine Buus Christensen
9886 7014

kirkesanger
Mai Skytte
Tlf. 2747 4057

organist
Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 20676673
mail: organistslp@gmail.com


kirkegårdsadministration
Graver Susanne Andersen
2025 4725
voer.kirke@mail.dk


Menighedsrådet ved Voer Kirke
formand og kontaktperson
Kirsten Sejlund Jensen
9886 1238
Kirsten.Sejlund@privat.dk

kasserer og næstformand
Bente Christensen
98867370
kirkedal37@gmail.com

bygningskyndig
Peter Kristensen
98867339

kirkeværge
Lars Hans Pedersen
Tlf. 9885 2424

Menigt medlem
Johannes Vestmark
Tlf. 4015 9684

Produceret af Qitron